Dự Án

Dự án văn phòng Nguyễn Lâm

Vị trí: 133 DƯƠNG BÁ TRẠC, PHƯỜNG 1, QUẬN 8, TP.HCM Diện tích sàn xây dựng: 2.800 M2Dự án: VĂN PHÒNG NGUYỄN LÂM

 

Vị trí: 133 DƯƠNG BÁ TRẠC, PHƯỜNG 1, QUẬN 8, TP.HCM

 

Diện tích sàn xây dựng: 2.800 M2

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM

 

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA